Genel Bilgi

Enstitüler, Lisansüstü eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak üzere Rektörlüklere bağlı olarak kurulan Yükseköğretim kurumlarıdır. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak eğitim- öğretim faaliyetini sürdüren 9 (dokuz) Anabilimdalında açılmış olan(Anatomi, Biyokimya, Farmakoloji, Fizyoloji, Halk Sağlığı, Psikiyatri Hemşireliği, Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ) Yüksek Lisans Programları ve bu programlarda kayıtlı öğrencilerimiz 04.09.2007 tarihinde devralınmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 19. maddesi gereğince 18.01.2007 tarihinde Eğitim-Öğretimine başlayan Enstitümüzde halen 14 anabilim dalında (Anatomi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Biyokimya, Beden Eğitimi ve Spor, Farmakoloji, Fizyoloji, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Histoloji ve Embriyoloji, Klinik Psikoloji, Mikrobiyoloji, Sağlıkta Kalite Geliştirme, Sağlık Kurumları Yönetimi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ) lisansüstü eğitim-öğretim yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Enstitümüz 2017-2018 Güz Dönemi itibarı ile toplamda 92 (doksaniki) mezun vermiş olup halen 278(ikiyüzyetmişsekiz) öğrencisi bulunmaktadır.